www.kindpakket.nl

Op de website kindpakket.nl kunt u als ouder gemakkelijk een aanvraag doen voor een financiële bijdrage voor uw kind(eren).
De fondsen in het kindpakket dragen bij aan:
contributies voor de sportvereniging
sportattributen
Maar ook:
culturele activiteiten zoals muziek- of dansles
schoolreisjes
schoolspullen

www. kindpakket.nl is nieuw en vervangt losse aanvragen bij:
Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en aanvragen bij de gemeente Franekeradeel.

Het kindpakket is er voor:
Kind(eren) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Als het geld u ontbreekt voor sport of cultuur .

Aanvragen vóór deelname. Bijdragen worden direct aan de (sport) verenigingen betaald.
Gemeente Franekeradeel
Harlingerweg 18
8801 PA Franekeradeel
t. 140517
e. info@gebiedsteamfranekerdadeel.nl
De Skûle Welzijn
info & advies winkel
Geopend:
maandagmiddag 14:00/16:00
Godsacker 35
8801 LM Franeker
t. 0517393750