Info voor ouders/verzorgers

SimmerWille 2020

Hieronder vindt u als ouder/verzorger de benodigde informatie over SimmerWille. Het zou kunnen dat hier en daar nog wat kleine wijzigingen plaats vinden. Alle kinderen die dit jaar op de basisschool hebben gezeten vanaf groep 3 (doorlopen) kunnen meedoen.

Algemene info:
SimmerWille vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie, maandag 6 juli tot en met donderdag 9 juli. We beginnen om 8:30 uur en stoppen om 15:30 uur.

We maken bij De SimmerWille gebruik van verschillende onderkomens, maar we starten elke dag op het terrein van F.A.C, Jan Stapertlaan 10, 8801 JT Franeker

Kinderen moeten tijdens de week zelf voor hun eten en drinken zorgen. Denk daarbij aan eten en drinken voor minimaal 3 pauzes.

Speciale kinderen:
Heeft uw kind extra aandacht nodig ( medische indicatie/gedragsproblemen, allergieën)op welk gebied dan ook, dan is dit meestal geen belemmering voor deelname. Wij vinden het wel noodzakelijk dat het gemeld wordt anders kunnen wij uw kind maar ook de andere kinderen niet goed begeleiden. U kunt op het inschrijfformulier aangeven op welk vlak de belemmeringen liggen. Dit is een verplicht vak bij het inschrijven. Ook wanneer dit voor uw kind niet geldt moet u dit vak invullen. Eventueel kunt u vooraf contact met ons opnemen.

Inschrijven en betalen:
Elk kind moet afzonderlijk worden ingeschreven.

De kosten zijn € 50,00 per kind.
Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders als vrijwilliger meedoen gelden er flinke kortingen als ouders (opa/oma) meedoen.
U betaald € 30,00 als u één, twee of drie dagen meedoet. Deelname van uw kind is gratis als u de gehele week als vrijwilliger beschikbaar bent en het kind op hetzelfde adres wonend is, met uitzondering van de kosten voor overnachting op de donderdag.
Dit geeft u ook aan op het inschrijfformulier.
Kosten van het overnachten zijn € 7,50. 
Na betaling is de inschrijving definitief.

Omdat we werken met een klein budget geven wij, na 1 juli, geen inschrijfgeld retour.
We geven geen gezins/groepskortingen. 1 dag meedoen kan, maar de prijs is gelijk aan die van de week.

Betalen via rekeningnummer NL64 RABO 03204.12.407 t.n.v De Skûle Welzijn onder vermelding van SW20, naam van het kind (voor en achternaam) en de geboorte datum van uw kind.

Vrijwilliger zijn:
* Het familielid moet 18 jaar of ouder zijn.
* Dag vrijwilligerskorting geldt per kind.
* Als weekvrijwilligers beschikbaar? Hiervoor geldt: Aanmelden voor 1 juni. Beperkt aantal plaatsen.
* Dag vrijwilligers ontvangen per mail, voorafgaand aan de week, hun informatie.

Programma keuze maken:
Bij het inschrijven wordt de keuze gemaakt voor de activiteit. De inhoud van de activiteiten zijn op de verschillende dagen het zelfde, we raden daarom aan uw kind voor verschillende activiteiten in te schrijven.
Houdt bij het inschrijven in gedachte dat de activiteiten alleen door gaan bij voldoende belangstelling en vol=vol.
Op dinsdag en donderdag is geen keuze in de activiteit.

Slecht weer:

Activiteiten zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Als het ons inziens niet verantwoord is om door te laten gaan dan behouden wij ons het recht om de dag (of deels) af te blazen en zullen wij u vragen om uw kind(eren) op te halen.

Fotobeleid:
Bij de meeste activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen (na screening) online geplaatst worden. Indien u bezwaar heeft, vragen we van u om dit vóór aanvang van de week aan ons door te geven.

Brief aan de ouders:
Extra informatie over het evenement kunt u hier vinden.

Geef een reactie